Naszą misją jest inspirowanie pozytywnych zmian zarówno w naszym wnętrzu, jak i w otoczeniu.

Fundacja PRZEKRÓJ powstała w 2018 r. z inicjatywy Tomka Niewiadomskiego. Wyrastamy z tradycji najstarszego pisma społeczno-kulturalnego w Polsce. Dziś stajemy się nowoczesnym i holistycznym centrum dla tych, którzy chcą w sposób świadomy współtworzyć pozytywne przemiany w sobie i wokół siebie.

W „Przekroju” za słowami idą czyny. Dlatego my też zmieniamy się i otwieramy nowe sfery działalności.

Wydajemy ilustrowane czasopismo drukowane oraz multimedialne magazyny internetowe w języku polskim i angielskim.

Inicjujemy i tworzymy projekty artystyczne, akcje edukacyjne, a także działania społeczne. Jesteśmy obecni wszędzie, gdzie życie rozkwita, inspiruje i zmienia nas na lepsze.

Poprzez nasze teksty chcemy wspierać naszych Czytelników w nieustannie przeobrażającym się życiu i towarzyszyć im w pielęgnowaniu coraz pełniejszej, bardziej świadomej relacji z samymi sobą i światem zewnętrznym. Budujemy przestrzeń sprzyjającą skupieniu, dajemy czas na głęboką refleksję i powody do radości. Tworzone przez nas treści inspirują do zmian – zarówno w naszym wnętrzu, jak i w otoczeniu. Wiedza pomaga dostrzec własną sprawczość, staje się impulsem do uznania swojego wpływu na świat. Chcemy dostarczać wzruszeń, które są iskrami świadomego rozwoju. Dobrze jest wiedzieć, ale na tym nie poprzestajemy, dlatego szukamy sposobów na poszerzanie horyzontów w praktyce i korzystanie z nabytej mądrości na co dzień.

Wierzymy, że każdy może angażować swój talent, wiedzę i wyobraźnię, by współtworzyć świat bardziej zrównoważony, różnorodny oraz piękniejszy. Taki, w którym pragniemy żyć. A ponieważ najlepszą towarzyszką wzniosłych myśli jest prostota, w Fundacji PRZEKRÓJ skupiamy się na tym, co esencjonalne i podstawowe.

Dla nas mniej naprawdę znaczy więcej. Z tego powodu w centrum naszego zainteresowania jest bliska i pełna szacunku relacja z Ziemią oraz ze wszystkimi zamieszkującymi ją istotami. Pielęgnujemy świadomość tego, jak silnie i na różne sposoby jesteśmy związani z przyrodą, żywiołami, a także naturalną obfitością. Skupiamy się na dobrym oddychaniu, zdrowym i organicznie powstającym jedzeniu, życiodajnym ruchu, mądrości roślin, równowadze umysłowej, szacunku i wdzięczności oraz pogodzie ducha. Niemal wszystko, czego potrzeba do dobrego życia, człowiek ma w sobie. Staramy się więc ten potencjał dostrzegać i lepiej go rozumieć, ale też rozwijać i pielęgnować.

Lubimy się uczyć i cieszy nas ogrom wciąż niepoznanego. Nigdy przecież nie jest za późno na zachwyty czy olśnienia. Dlatego zapraszamy do współpracy wybitnych ekspertów, praktyków oraz artystów żyjących w różnych częściach świata, rozmaitych kulturach i filozofiach. Ich doświadczenia, mądrość i opowieści przekazujemy w lekkim stylu, z dbałością o formę, a także umiłowaniem detalu. W ten sposób odzwierciedlamy to, jak natura oraz sztuka dążą do piękna w najdrobniejszych szczegółach i swojej kosmicznej złożoności.

 

Wesprzyj nas

Cały przychód z darowizn przeznaczamy na działalność statutową Fundacji PRZEKRÓJ.

Wybierz kwotę

*Wymagane pola


Statut Fundacji jest dostępny tutaj.

Zostań naszym partnerem

Fundacja PRZEKRÓJ w pośpiesznej współczesności pomaga złapać oddech, poczuć własny rytm i iść dalej z uwagą, wrażliwością na siebie i na innych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możemy współpracować, napisz do nas: [email protected]